Kako istražiti tržište za tvoju firmu?

Da biste se takmičili na konkurentnim tržištima, od suštinskog je značaja da pratite uslove na tržištu, ponašanje potrošača i trendove u nastajanju. Ovo može biti težak zadatak. Uslovi na tržištu i navike potrošača se veoma brzo menjaju, trendovi nastaju i nestaju na dugme.

Sprovođenje sveobuhvatnog istraživanja tržišta, jedini je način da ostanete konkurentni. U nastavku ćemo malo više pričati o istraživanju tržišta i kako sami možete da ga sprovedete za Vašu firmu.

Šta dobijamo istraživanjem tržišta?

Istraživanje tržišta je proces prikupljanja informacija o ciljnoj publici. Omogućava vam da odgovorite na pitanja kao što su:

Koja je demografija ciljne publike?
Koja su interesovanja i kupovne navike publike?
Šta ciljana publika misli o poslu kojim se bavi moja firma?
Koje probleme moja firma – usluge može da reši ciljnoj publici?
Kako doći do ciljne publike?

Dobro razumevanje vaše publike omogućava vam da uočite nove mogućnosti, ubedite publiku da kupe i privučete veliki broj stalnih kupaca – mušterija.

Kada se sprovodi istraživanje tržišta?

Istraživanje tržišta je jako bitan izvor informacija i zbog česte promene na tržištu u među publikom potrebno ga je što češće sprovoditi . U realnosti, istraživanje tržišta je komplikovan posao koji odiuzima mnogo resursa i vremena.

Istraživanje tržišta je potrebno kada:
Pokrećete novi posao
Pre ulaska na novo tržište
Pre razvoja novih proizvoda i usluga
Nakon implementacije bilo koje od navedenih radnji

Vrste istraživanja tržišta

Postoje 2 glavne vrste istraživanja tržišta, primarno i sekundarno

Primarno istraživanje tržišta se obavlja interno u firmi u sastoji se od intervjua sa kupcima, istraživanju ličnosti kupca, istraživanje zasnovano na posmatranju…

Sekundarno istraživanje tržišta se obavlja korišćenjem i analiziranjem već dostupnih informacija (javno dostupne ili koristeći neke od softvera).

Metode istraživanja tržišta

Različite metode istraživanja tržišta daju raznolike podatke, tako da pre istraživanja treba znati koju vrstu informacije tražite.

Intervjui

Jedan od najpoznatijih metoda istraživanja tržišta. Dobar intervju sa ciljnim kupcem ili postojećom mušterijom odgovoriće vam na niz pitanja i dati nove informacije. Pre sporovođenja intervjua neophodno je spremiti pitanja, neke od stvari na koje se treba fokusirati su: ciljevi kupaca, psihologija kupca, negativne i bolne tačke kod kupovine, svest o brendu, cenovno vrednovanje.

Istraživanje ciljne grupe

Grupe sastavljene od 7-10 ljudi koje predstavljaju Vašu ciljnu publiku su fokus grupe. Ovo je vrsta grupnog instervjua gde je cilj pokrenuti konverzaciju o proizvodu i usluzi koju nudimo. Obratite pažnju na reči koje koriste i fraze, psiholoske reakcije (zbunjenost, zainteresovanost, oduševljenje, frustracija), reakcije i mišljenja grupe…

Istraživanje zasnovano na posmatranju

Ovo se odnosi na posmatranje publike tokom interakcije sa vašim proizvodima ili uslugama. Reakcija kupaca, pitanja koja postavljaju i putovanje potrošača, daće vam mnogo korisnih i dobrih informacijama i ukazaće na poboljšanja. Primer ovog je posmatranje kupaca u prodavnici-marketu, praćenje ponašanja posetioca na vašem sajtu i posmatranje problema sa kojim se suočavaju na licu mesta.

Demografija i segmentacija tržišta

Proces razdeljivanja publike u grupe prema demografskim podelama. Posmatranjem interesa i želja ciljne publike možete bolje da razumete potrebe vaše publike, i kako da zadovoljite te potrebe.
Masivne informacije o interesovanjima i demografiji obično se uzimaju uz pomoć marketinških softvera

Analiza konkurencije

Analiziranjem konkurenata možete uvideti njihove greške i izbeći ih. Ovo je proces detaljnog istraživanja konkurentskih proizvoda, usluga, cena, marketing strategija i drugih aktivnosti konkurencije

Ankete

Anketiranjem dobijate direktne povratne informacije, i brzo i lako se povezujete sa kupcima i publikom. Kao i kod intrevjua, i kod sprovođenja ankete bitno je spremiti dobra pitanja. Na osnovu informacije koju želite da saznate, zavisiće i pitanja koriščena u anketi. Savet je da pitanja – iskazivanje mišljenja, budu sa DA-NE ponuđenim odgovorom ili skalama od-do. Uz pomoć ankete prikupićete kvalitetne podatke.

Kako izabrati metod za istraživanje tržišta?

Izbor metode zavisiće od informacije koju želite da saznate o vašem tržištu. Na primer, ako želite da saznate želje i potrebe ciljne publike izabraćete metode poput anketa, intervjua, segmentacije tržišta i posmatranje fokus grupe. Ukoliko želite da vidite koje su nove mogućnosti na tržištu i trendovi, istraživačete konkurenciju, fokus grupe, raditi segmentaciju tržišta po interesovanjima i demografiji, analizirati javno dostupne informacije (sekundarno istraživanje tržišta)

Istraživanje tržišta korak po korak

Definišite problem-fokus istraživanja i informaciju koju želite da istražite-utvrdite
Razviti plan istraživanja tržišta
Prikupljanje podataka
Analiza podataka
Stvaranje uvida
Predstavljanje istraživanja i prilagođavanje

Definišite fokus istraživanja

Pre početka istraživanja definišite šta želite da saznate. Ovo vam pomaže da izaberete pravi metod istraživanja i alat za korišćenje. Na osnovu početnih zapažanja i pripremljenih pitanja, možete istražiti šta ljudi kucaju na internetu, ovim ćete utvrditi njihovu nameru, probleme itd… Istraživanjem onoga šta ciljna publika traži na internetu, suzićete fokus,lakše definisati cilj istraživanja i pristupiti ostalim koracima u istraživanju.

Definišite fokus istraživanja

Nakon što ste stekli početno razumevanje, treba razviti dalji plan ka dodatnim informacijama i odgovorima. Na osnovu početnog razumevanja treba pristupiti primarnom i sekundarnom
istraživanju.

Često postavljena pitanja

Istraživanje tržišta je proces prikupljanja informacija o ciljnoj publici i konkurentima.

Istraživanje tržišta se radi kako bi smo bolje razumeli ciljanu publiku, privukli nove mušterije, zadržali stare i ostvarili veći profit.

Istraživanju tržišta se najčešće pristupa prilikom pokretanja novog posla, razvoja novih proizvoda i usluga i ulaska na nova tržišta.