SEO pravila za pisanje članka – vreme je da Google voli tvoju firmu

Pisanje sadržaja koji će se dobro rangirati na Guglu je jedna od najbitnijih strategija u SEO optimizaciji. Svako može da napiše članak, ali rangiranje tog članka zavisi od dobre on-page optimizacije. Ako Vaš članak niko ne vidi i ne pročita, onda kao i da ga niste napisali.

U nastavku ćemo Vam predstaviti nekoliko osnovnih SEO pravila za pisanje teksta i njegovu SEO optimizaciju. Ova pravila se mogu koristiti prilikom pisanja novih tekstova ili dorade već napisanih tekstova.

Osnovna pravila za pisanje SEO članka

Istraživanje ključnih reči

Pre pisanja teksta neophodno je odraditi detaljno istraživanje ključnih reči. Ova tema je veoma opširna i zahteva poseban članak. Istraživanje ključnih reči možete uraditi uz pomoć alata kao što su Ahrefs i SemRush. Prilikom istraživanja klučnih reči, potrebnoi je razmišljati iz ugla osobe koja kuca. Neka od osnovnih pitanja koja trebate sami sebi da postavite prilikom istraživanja ključnih reči su: 

Koja su interesovanja osobe koja kuca klučnu reč?

Kakav problem ima ososba koja kuca ključnu reč?

Kako mogu da rešim taj problem?

Koristite naslove i podnaslove

Pravilno korišćenje naslova i podnaslova je veliki plus prilikom pisanja SEO teksta. Osnovno pravilo je da se glavna ključna reč (reč sa najviše pretraga) koristi u naslovu i H1 tagu, a varijacije na tu ključnu reč, one koje su manje tražene da se stave u podnaslove (H2 i H3). Primer: hidroizolacija podruma (glavna reč) ide u naslov. Hidroizolacija unutrašnjeg zida podruma, Hidroizolacija spoljašnjeg zida podruma, najbolja hidroizolacija podruma ili drenaža podruma, bi bile sekundarne ključne reči koje bi išle u podnaslove. 

Korišćenje podnaslova će olakšati čitanje potencijalnoj mušteriji

Korišćenje ključnih reči u tekstu

Pored korišćenja ključnih reči u naslovu i podnaslovu, neophodno je spomenuti ih i u samom tekstu. Gustina ključnih reči bi trebalo da bude od 5-6 puta za glavnu ključnu reč, i malo manje za sekundarne ključne reči, prilikom pisanja SEO članka. Glavnu ključnu reč treba staviti i u URL. Dobra praksa je da se glavna ključna reč i sekundarne bolduju.

Korišćenje podnaslova će olakšati čitanje potencijalnoj mušteriji

Interno likovanje (povezivanje sadržaja)

Interno povezivanje tekstova je bitna stvar kod on-page optimizacije teksta. Služi da poveže već postojeće tesktove sa novim, zadrži posetioce na sajtu i pomogne Google-u da brže indeksira novi članak i da opet indeksira stare. Pored ovih navedenih stvari, interno linkovanje je bitno kod pisanja SEO teksta i zbog toga što pruža bolju navigaciju Vašim posetiocima. Kod internog linkovanja treba spomenuti i anchor tekst (ključna reč, glavna ili sekundarna, koja je povezana sa relevantnim tekstom)

Dobar primer internog linkovanja stranica je Wikipedia, i na nju se treba ugledati prilikom pisanja SEO članaka.

Dužina teksta

Prilikom pisanja SEO teksta treba obratiti pažnju na dužinu teksta. Preko 600 reči se smatra ok dužinom. Ovo najviše zavisi od konkurencije u prvih deset pretraga. Ako konkurentski sajtovi za ključnu reč pišu članke od 1500+ reči, onda ćete i Vi morati da ispunite tu kvotu, kako bi ste se rangirali na prvoj strani.

Savet je pogledati dužinu tekstova konkurencije na prvoj strani i voditi se po tome.

Optimizacija slika

Google ne može da čita sliku. Kako bi olakšali Google-u da shvati šta je na slici, trebamo joj dati ime (relevantna ključna reč) i ALT tekst. Prilikom ubacivanja slika se često preskoči ime, i ostavi se generičko ime, primer slika01.jpg. To je velika greška i ne bi trebalo da se događa.

Alt tekst služi kako bi opisali sliku, kako bi Google što bolje skapirao o čemu se radi. U ALT tekstu bukvalno opisujemo ono što se nalazi na slici. Primer: Ime slike će biti “krečenje stana”, a alt tekst će biti “krečenje zida u stanu valjkom u belu boju”, ako se na slici nalazi moler koji kreči zid u belu boju valjkom.

Pod optimizaciju slika spada i mala veličina slike, ne preko 100kb, kako ne bi usporili sajt. Slike od 1mb nikako ne ubacivati i uvek bi ih trebalo smanjiti na do 100 – 150kb.

Pisanje meta naslova i opisa

Meta naslov i opis je ono sto vidite na SERP-u kada ukucate određenu klučnu reč i ono što napišete tu treba da privuče posetioca da klikne na Vaš rezultat. Meta naslovi i opisi direktno utiču na CTR (clickthrough rate), impresija i klikova na rezultat.CTR je jedan od najvažnijih faktora za rangiranje sadržaja.

Meta naslov može biti drugačiji od naslova teksta, ali ne mnogo drugačiji. U meta naslov treba ubaciti glavnu ključnu reč, savet je ubaciti na početku. Takođe, savet je i staviti neki broj u meta naslov kako bi privukao pažnju.Kao i za ostale stavke, i za pisanje meta naslova i opisa je potrebno pogledati šta konkurencija radi, i odraditi bolje od njih.

Meta naslov treba da bude kraći od 66 karaktera.

Pisanje meta opisa Vam daje mogućnost da dodatno zainteresujete potencijalnog poseetioca da klikne na Vaš rezultat. U meta opis se može, a i ne mora ubaciti ključna reč. Savet je da se ubaci, jer prilikom pretrage na SERP-u, ta ključna reč bude boldovana u opisu i skreće pažnju na sebe. Meta naslov i opis su prvo što potencijalni posetilac vidi, i tu treba napraviti inicijano interesovanje. Kao prepuruka da kliknu na Vaš tekst.

Meta opis treba maksimum do 156 karaktera.

Ukoliko ispratite ova osnovna pravila, prva strana na Google-u neće biti tako daleko. Za pravilno istraživanje i pisanje dobrog SEO teksta biće Vam potrebni neki od profesionalnih alata. Više o to SEO alatima pročitajte ovde.

Često postavljena pitanja

Pisanje SEO teksta je drugačije od pisanja običnog teksta. Poštovanjem osnovnih pravila moguće je napisati dobar SEO tekst.

U većini slučajeva jeste. Ukoliko pišete blog post sa ciljem da se rangira za ključnu reč, to je onda SEO tekst.

Dužina SEO članka će isključivo zavisiti od konkurenata na SERP-u. Ako oni imaju duže tekstove i vi ćete morati da pišete duži tekst. Osnovna dužina SEO teksta bi bila 600 reči.